Ngày Môi trường Thế giới 2022 Đông Dương Sài Gòn

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 2022 – CHỈ MỘT TRÁI ĐẤT

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Mục lục

Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth). Năm nay, chủ đề được đưa ra với mục đích truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Ngày Môi trường Thế giới 2022 tại Việt Nam

Tại Việt Nam, để triển khai chủ đề này Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2472/BTNMT-TTTT gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Bên cạnh đó, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực. Đây cũng là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Để thực hiện Ngày Môi trường thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp; tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

Đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó gồm một vài điểm quan trọng như: Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường…

Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả; phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Với kim chỉ nam là tương lai phát triển bền vững, Đông Dương Sài Gòn mong muốn giúp cho tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt, được hưởng thụ đời sống tiện lợi. Chính vì thế, thông qua ngày Môi trường Thế giới 2022, Đông Dương Sài Gòn hi vọng chúng ta có thể nâng cao ý thức sống xanh sạch trong cộng đồng để có thể mang lại những thay đổi đáng kể cho hành tinh trái đất thân yêu.

Chia sẻ bài viết

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
INDOCHINA SAIGON

INDOCHINA SAIGON

Để lại bình luận - Thắc mắc của bạn

Trả lời